bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

Archiwalny BIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

  1. I.          Administrator danych osobowych

My, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 4, 76-150 Darłowo, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

  1. II.         Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@zamekdarlowo.pl; telefon: 606432012; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

  1. III.       Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w związku z dokumentowaniem sprzedaży usług oferowanych w ramach działalności muzeum i Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej Dz.U.2017.1918 t.j. z dnia 2017.10.16 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]);

 

Przetwarzamy Twoje dane w związku z realizacją zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

W celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27  w zakresie korespondencji oraz odpowiedzi na skargi i wnioski (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

W celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz.U.2018.720 t.j. z dnia 2018.04.12 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

  1. IV.       Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  1. V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. VI.       Okres przechowywania danych

Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

  1. VII.      Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)       prawo do wycofania zgody (o ile to możliwe)

c)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

d)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@zamekdarlowo, zadzwoń pod numer: 606432012. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

  1. VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na  konieczność realizacji przepisów prawa.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Wytworzył(a):

Udostępnił(a): Karol Matusiak (2019-03-11 10:53:30)